Verzoek Aanpassing Staatscourant 2020 / 17248 (Dutch)!

28 March 2020
Tijdelijke Vrijstelling Handdesinfectie WHO-formuleringen Covid-19 2020 Staatscourant 2020 17248 Probleemstellingen WHO-formulering 1 stelt destilleerderijen onvoldoende in staat om snel en adequaat de handdesinfectie-middelen te maken die nodig zijn om de tekorten in Nederland op te lossen en zo een bijdrage te leveren aan de Corona-Crisis. Het eerste probleem is dat WHO-formulering 1 veel te strak gedefinieerd is en aangehouden wordt. Het tweede probleem is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport stelt dat uitsluitend uitgeleverd mag worden aan eerstelijns zorgverleners. Door de te strakke definiëring is elke destilleerderij, die hoopt bij te springen, de facto in overtreding. Door de levering uitsluitend aan eerstelijns zorgverleners toe te staan, duwt ILENT de destilleerder in een onmogelijke positie richting zijn lokale clientèle enerzijds en zijn administratieve verplichtingen anderzijds, waardoor directe (en snelle) uitlevering de facto onmogelijk wordt zonder in mogelijke overtreding te geraken. WHO-formulering 1 (aanpassingsvoorstel) WHO-formulering 1 stelt dat vrijgestelde handdesinfectie de volgende ingrediënten moet bevatten:
 • Ethanol (80% v/v);
 • Glycerol (1,45% v/v);
 • Waterstofperoxide (0,125% v/v)
Het moet gemaakt worden van de volgende ingrediënten:
 • 96% ethanol;
 • 98% glycerol;
 • 3% waterstofperoxide.
Een ethanol percentage van 80% is voor de destilleerderij eenvoudig te bereiken. De problemen zitten hem in de veel te strakke formule-percentages voor glycerol en (vooral) waterstofperoxide. WHO-formulering 1 moet momenteel 1,45% glycerol bevatten. Dit betekent dat de destilleerderij die handdesinfectie wil leveren met volledige zekerheid een glycerol-volume moet bieden dat tussen de 0,01445 en 0,01454 ligt. Dat is een nauwkeurigheid van 5 cijfers achter de komma die niet of nauwelijks haalbaar is. Omdat de glycerol voor de ontsmettende werking zelf niet van belang is, maar meer een huidverzorgende functie biedt na de daadwerkelijke ontsmetting, is het voorstel om tot een minder strakke interpretatie te komen wat betreft de te gebruiken hoeveelheid glycerine. De aangepaste NL-formulering kan, wat betreft glycerol, dan als volgt zijn:
 • Glycerol (1-1,5% v/v).
Verder staat in WHO-formulering 1 momenteel dat de handdesinfectie alleen gemaakt mag worden met 98% glycerol. Dit is een onnodige en complicerende factor. De aangepaste NL-formulering kan, wat betreft de ingrediëntenlijst, dan als volgt zijn:
 • >95% glycerol.
WHO-formulering 1 moet momenteel 0,125% waterstofperoxide bevatten. Dit betekent dat de destilleerderij die handdesinfectie wil leveren met volledige zekerheid een waterstofperoxide-volume moet bieden dat tussen de 0,001245 en 0,001254 per liter handdesinfectie ligt. Dat is een nauwkeurigheid van 6 cijfers achter de komma die niet haalbaar is. Omdat de waterstofperoxide voor de ontsmettende werking zelf niet van belang is (de ultra-kleine hoeveelheid reageert en oxideert binnen een paar uur met de rest-zuren – met name sulfer – in de ethanol), is het voorstel om tot een minder strakke formulering te komen wat betreft de te gebruiken hoeveelheid waterstofperoxide. De aangepaste NL-formulering kan, wat betreft waterstofperoxide, dan als volgt zijn:
 • Waterstofperoxide (0-0,125% v/v).
Verder staat in WHO-formulering 1 momenteel dat de handdesinfectie alleen gemaakt mag worden met 3% waterstofperoxide. Dit is een onnodige en complicerende factor. De aangepaste NL-formulering 1 kan, wat betreft de ingrediëntenlijst, dan als volgt zijn:
 • 3-20% waterstofperoxide.
De aangepaste NL-formulering 1 wordt dan:
 • Ethanol (80% v/v);
 • Glycerol (1-1,5% v/v);
 • Waterstofperoxide (0-0,125% v/v)
De aangepaste ingrediëntenlijst wordt dan:
 • 96% ethanol;
 • >95% glycerol;
 • 3-20% waterstofperoxide.
Uitlevering (aanpassingsvoorstel) In plaats van uitsluitend uitlevering aan eerstelijns zorgverleners toe te staan, zou ILENT de volgende (werkbare) regel moeten introduceren:
 • Uitlevering vindt bij voorkeur plaats aan eerstelijns zorgverleners.
Oproep! Wij roepen de politiek op om de bovenstaande aanpassingen zo snel mogelijk door te voeren, zodat destilleerderijen bij kunnen dragen aan de oplossing van de Corona-Crisis, zonder daarbij in overtreding te zijn!

download

Reactions

Add your comment

Characters: 0/2000

All reactions ()

Loading comments..